Svatá Lucie - ekonomika

Svatá Lucie - ekonomika

Naše čtyři investiční platformy poskytují lepší příležitosti pro naši ekonomiku dobrého pro podnikání. Cestovní ruch představuje přibližně 65% HDP a byl stanoven jako nejvyšší devizový příjem.

Druhým vedoucím odvětvím na Svaté Lucii je zemědělství. 

Svatá Lucia zavedla v roce 15 daň z přidané hodnoty ve výši 2017%, což z ní činí poslední zemi ve východním Karibiku. V únoru 2017 Svatá Lucia snížila daň z přidané hodnoty na 12.5%.